Tjenester

Nesttun Regnskapsservice tilbyr bl.a. følgende tjenester:

 • Firmaetablering
 • Regnskap (herunder prosjekt- og avdelingsregnskap)
 • Lønn
 • Fakturering
 • Betaling
 • Årsoppgjør
 • Budsjett
 • Økonomistyring
 • Regnskapsanalyse
 • Rådgivning
 • Forretningsførsel

Vår programvare dekker behovet for å få et effektivt regnskap. Systemet oppfyller de krav som myndighetene stiller til både registrering og rapportering.

For oss er tillit og fortrolighet mellom kunde og regnskapsfører viktig. Vi vil gjøre alt for at du som kunde får best mulig service og oppfølging.

Overlater du regnskapene til oss, gir vi deg jevnlig oversiktlige rapporter som viser selskapets økonomiske situasjon, sammenlignet med budsjett eller regnskapstall for tidligere perioder. Du bestemmer selv hvor ofte du ønsker hjelp til gjennomgang av regnskapet, utover våre periodiske rapporter som leveres med regnskapet.

Vår programvare er lett å tilpasse rapportering i excel regneark. Dersom du ønsker det, kan vi sende regnskapsrapportene på e-mail. Dette fører til hurtigere tilbakemelding fra oss. I tillegg kan du lagre selskapets regnskapsrapporter på din egen pc. Excel-rapportene er lett å bearbeide, og evt. bruke som grunnlag for egne analyser.

© designed by nestyra.com