Kvalitet

Nesttun Regnskapsservice er et autorisert regnskapsførerselskap, som er medlem i NARF.
I tillegg er vi med i en lokal ERFA-gruppe for å styrke vår faglige kompetanse.

Faglig oppdatering av vår kompetanse gjennomføres årlig i forbindelse med eksterne kurs.

Samarbeidsavtale

Som autorisert regnskapsførerselskap er vi forpliktet til å ha en samarbeidsavtale med våre kunder.
Avtalen er viktig for å sikre begge parters rettigheter, og gjør at samarbeidsforholdet blir så ryddig som mulig.

Samarbeidsformen tilpasser vi til hver enkelt kunde.

© designed by nestyra.com